Ông em cao tuổi nhất nhà,
Vóc người khoẻ mạnh, nước da hồng hào.
Một lần em hỏi vì sao?
Ông cười, tay vuốt chòm râu trắng ngần.
Ông rằng: “Từ buổi thanh xuân,
Ông ưa thể dục lâu dần thành quen.
Bây giờ, tuy đã cao niên,
Hàng ngày ông vẫn thường xuyên tập đều.”
Thương ông nay tuổi đã nhiều,
Tăng gia sản xuất, sớm chiều vẫn chăm.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]