01/08/2021 23:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ông em

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/11/2020 20:35

 

Ông em cao tuổi nhất nhà,
Vóc người khoẻ mạnh, nước da hồng hào.
Một lần em hỏi vì sao?
Ông cười, tay vuốt chòm râu trắng ngần.
Ông rằng: “Từ buổi thanh xuân,
Ông ưa thể dục lâu dần thành quen.
Bây giờ, tuy đã cao niên,
Hàng ngày ông vẫn thường xuyên tập đều.”
Thương ông nay tuổi đã nhiều,
Tăng gia sản xuất, sớm chiều vẫn chăm.
Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ông em