Dừa thích ngắm trăng
Thích reo tàu lá
Đem nước lên quả
Lúc nào ai hay!

Trèo tít lên cây
Đung đưa trời rộng
Chặt buồng, buộc dây
Anh tôi giòng xuống

Phạt chúm để uống
Cái bát to sao!
Cổ tôi mát ngọt
Nước giữa trời cao...

Võng treo nhà sau
Bà đưa kẽo kẹt
Yêu đứa cho xơ
Cha đan võng đẹp

Lại nhìn lên mái
Lá dứa lợp nghiêng
Mặc mưa, mặc gió
Cả nhà ngủ yên...

Cha bảo: hai miền
Dừa đều đẹp cả
Trưa nay uống dừa
Nhớ Miền Nam quá!


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970