(Đồng dao cho hai bé Minh Châu - Việt Long)

Nhím mà lưng chẳng có “gai”
Nghé mà đeo kính, tóc tai gọn gàng

Nhím mà ăn nói dịu dàng
Nghé mà đi đứng đường hoàng, khoan thai

Nhím mà biết hát chục bài
Nghé biết gõ cửa nhà ai muốn vào

Nhím mà khách đến biết chào
Nghé xem kịch, biết bên nào “quân ta”

Nhím lớp lá, Nghé lớp ba
Nhím là em gái, Nghé là anh trai

Nhím mà lưng chẳng có “gai”...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]