Chưa có đánh giá nào
16 bài thơ
Tạo ngày 16/12/2008 08:26 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 18/12/2008 19:47 bởi Vanachi
Đây là tập thơ mới của nhà thơ Cao Xuân Sơn viết về đề tài thiếu nhi bao gồm 22 bài do NXB Giáo Dục ấn hành năm 2006.