Biết bay nhưng chẳng phải diều
Có cánh mà không biết hót
Những con chim sắt đi về
Trên chín tầng mây chót vót

Vút lên cao, sà xuống thấp
Trong nắng, trong mưa, trong đêm
Hơi thở vạch lên trời biếc
Những vệt khói hình mũi tên

Vóc dáng khổng lồ hộ pháp
Mà hiền khô như chuồn chuồn
Vì thế, bay cùng chim sắt
Có người lớn, có trẻ con


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]