Mây không bao giờ lớn được
Suốt ngày làm nũng mẹ trời
Sáng ra mặc đồ xanh biếc
Trưa thay áo trắng tinh khôi

Sang chiều áo nâu, áo xám...
Cứ thay quần áo liên hồi
Thế rồi hết năm hết tháng
Mây mải mê hoài rong chơi

Mây không bao giờ chịu học
Lang thang theo gió bao mùa
Có hôm mẹ trời la mắng
Mây buồn mây khóc... thành mưa.