Bố "nghiện" bóng đá
Mẹ thích thời trang
Bóng rổ: anh Khương
Bà mê kịch nói

Riêng bé chỉ khoái
Tom và Jerry
Xem đi xem lại
Cứ hoài mê ly

Thương cái ti vi
Suốt ngày nóng hực
Điện cúpp thình lình
Mới thôi cười khóc

Ước nhà năm chiếc
Cho riêng năm người
Nhưng...thế không vui
Xem chung mới thích

Ti vi nó mách
Ai thương bé nhiều
"Kênh" nào bé yêu
Sẽ nhường bé chọn!


Nguồn: Mèo khóc chuột cười (Thơ thiếu nhi)/ NXB Giáo Dục, 2006