Trên trời mây trắng như bông,
Ở dưới cánh đồng, bông trăng như mây.
Những cô má đỏ hây hây,
Đội bông như thể đội mây về làng.


1961

Bài thơ này được giải thưởng báo Văn nghệ năm 1962, năm 1963 được đưa vào sách giáo khoa lớp 1.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Sửa lại tiêu đề

Theo tác giả - nhà thơ Ngô Văn Phú, tên bài thơ này là "Mây và bông" chứ không phải "Bông và mây".

Link đối chứng xem tại đây:
http://www.vietvan.vn/ind...-vn-ngo-vn-phu-bai-1.html

53.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Thơ của Ngô văn Phú hay thơ của Bàng Bá Lân?

Ngô văn Phú mở đầu sự nghiệp Thơ là bài thơ 4 câu:

Mây và bông

Trên trời mây trắng như bông,
Ở dưới cánh đồng,bông trăng như mây.
Những cô má đỏ hây hây,
Đội bông như thể đội mây về làng.

1961
Bài thơ này được giải thưởng báo Văn nghệ năm 1962. Nhà thơ Bàng Bá Lân (1912-1988) trong thời gian 1952-1953 đi tản cư về dạy học ở Thị xã Phúc Yên (quê Ngô Văn Phú), có sáng tác bài thơ Năm xưa:
Năm xưa đi qua làng đây:
Gà kêu, ngựa hí, tiếng chày nện khuya.
Gió lên, rê thóc đầu hè,
Cô em sẩy gạo tiếng nghe nhịp nhàng.
Bao nhiêu tiếng động dịu dàng,
Bấy nhiêu nhịp sống thôn làng bình yên.
Dừng chân mơ cảnh dịu hiền,
Một thời Nghiêu Thuấn riêng miền quê đây.
Mấy cô má đỏ hây hây,
Nghiêng mình kéo nước giếng xây đầ làng.
...(bài thơ còn 38 câu nữa)
Nhận xét: câu 3 trong bài thơ của Ngô Văn Phú chỉ khác thơ Bàng thi sĩ là Những=mấy. Giá như hồi ấy Bắc-Nam cách trở, thầy Bàng Bá Lân còn ở mãi Sài Gòn, Ngô Văn Phú có thêm chú thích “câu thơ này mượn của Bàng Bá Lân” thì “đẹp” biết chừng nào? Thầy đã từng dạy chúng mình là “cái gì của Xêda thì trả lại cho Xêda” (Rendez à Cesar ce qui appartient à Cesar) kia mà?

44.25
Trả lời
Ảnh đại diện

về đầu đề bài thơ"mây và bông" ?

@ Sigma: Theo"Tuyển tập Ngô Văn Phú-Thơ" nxb Hôi Nhà Văn-2007 thì đầu đề bài thơ là"Mây và bông".

33.67
Trả lời