Mình còn nhớ là "Vểnh tai nghe tiếng sáo trở về" chứ không phải là "Vểnh đôi tai nghe sáo trở về".

Tùy ngộ nhi an, tùy tâm sở dục, tùy cơ ứng biến.
//
随遇而安, 随心所欲, 随机应变。