Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thái Bá Tân (1 bài)
Tạo ngày 04/02/2019 10:16 bởi hongha83
Eliza Lee Cabot Follen (1787-1860) là nhà văn, nhà biên tập và người theo chủ nghĩa bãi nô Mỹ. Bà sinh ở Boston và mất ở Brookline, Massachusetts, Mỹ

Tác phẩm:
- Thơ (Poems, 1839)