Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 21/11/2008 18:33 bởi hongha83
William Cullen Bryant (3/11/1794 - 12/6/1878) nhà thơ, chủ bút, luật sư người Mỹ.

Tác phẩm:
- Thơ (1832, 1872)