Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 21/11/2008 18:33 bởi hongha83
William Cullen Bryant (1794-1878) nhà thơ, chủ bút, luật sư người Mỹ.

Tác phẩm:
- Thơ (1832, 1872).

Nguồn: http://www.theotherpages.org/poems/poem-ab.html