Tôi là con quay
Một chân thôi nhé!
Tôi vẫn cứ xoay
Càng nhanh càng khoẻ

Tôi không chóng mặt
Nên xoay được lâu
Có gì khó đâu
Bạn xoay thử nhé!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]