gió rít sóng gầm
sấm ran ầm ầm
mưa tuôn tầm tã
tràn lan ao đầm


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013