Phạm Hồng Ân. Làm thơ, viết văn, viết nhạc. Tốt nghiệp cử nhân báo chí (1974, Đại học Vạn Hạnh)
Tác phẩm đã xuất bản:
- Giọt thơ (thơ, 1966)
- Thiên Cổ Bùi Ngùi ( Thơ, 1998)
- Thời Kiêu Bạc (Tập truyện, 2007)
- Ngất Ngưởng Một Đời Mây ( Thơ, 2013)
- Lác Đác Xuân Rơi (Tuyển Tập Văn,2018)
- Đại Thụ TRổ Hoa (Thơ, 2018)
- Cõng Thơ Lên Núi ( Tuyển Tập Thơ Văn, 2019)
- Duyên Thơ (Thơ tranh, 2019)
- Lác Đác Xuân Rơi (Tái bản lần thứ nhất, có thêm phần Thơ, 2020)

 

Tại em, tôi mới làm thơ