Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2020 12:04, số lượt xem: 147

nằm đây nghe tiếng thở sâu
con ve vừa lột xác sầu trên cây
tau vừa thoát cảnh tù đày
con chim mọc cánh đã bay khỏi rừng
mây chiều lơ lửng trong bưng
tiếc thương từng sợi nắng hừng trên sông
mày như ngọn lúa ngoài đồng
úa khô bởi nước bỏ dòng ra khơi
bờ nào cũng vẫn có đôi
song song nên mãi mồ côi một mình
mày không phải phận tù binh
nhưng là một kẻ nặng tình quê hương
con ve nợ cánh phượng hồng
đành ôm mùa hạ trút lòng thở than
thương mày phần số cơ hàn
thương tau một kiếp tha nhân tội tình.

(22/05/2020)