Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2019 22:51, số lượt xem: 103

“Ví dầu tình Bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rời Bậu ra
Bậu ra Bậu lấy ông câu
Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu.”

(ca dao)

nước ròng bìm bịp chưa kêu
bậu theo con nước lêu bêu ra đồng
lắc lư qua thả chút lòng
câu con cá lội lòng vòng kiếm ăn
ví dầu bìm bịp kêu trăng
trăng rơi xuống nước, trăng lăn theo chèo
bậu ơi, trăng của làng nghèo
soi chưa đủ sáng cánh bèo trên sông
thương qua, trao phận má hồng
mái tranh mưa nắng mặn nồng có nhau
nước ròng bìm bịp lao nhao
bậu chê con cá qua câu đem về
ví dầu bậu muốn thăm quê
cũng xin giữ vẹn lời thề năm xưa
uống chung một vại nước mưa
sao không ngọt dạ lại chua chát lòng
con kinh vừa mới nước ròng
nhấp nhô bậu đã chống xuồng ra sông
ví dầu bậu muốn lấy chồng
gieo chi tiếng dữ cho lòng qua đau?

(24/06/2019)