14.00
Đăng ngày 12/07/2019 20:33, số lượt xem: 130

1.
xoá em. giữa ngữ ngôn tôi.
chọn riêng một chỗ nằm. phơi cơn buồn.
xoá hình. nhạt bóng nhoà gương.
dung nhan. hoá ảo. xin mường tượng em.
xoá. như vẽ sắc diện đêm.
trong khung bóng tối. vừa lem luốc đời.
xoá em. tôi cũng xoá tôi.
chọn riêng một chỗ nằm. chơi thơ tình.
2.
cám ơn em. cuộc hành trình.
quanh co cũng chỉ một mình. tôi đi.
cám ơn những giọt thơ. lì.
thương em. chẳng nỡ chia ly nửa chừng.
câu thơ. gạch nối. người dưng.
tôi và em. tới cuối cùng. thế thôi.

(22/08/2018)