Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/11/2020 02:16, số lượt xem: 59

con cá ra sông con cá chia bầy
đua nhau lội theo ghe chài chở bậu
đọt khoai rướn đầu đâm hoài không thấu
ngọn rau nằm khô héo sương đêm
con còng thương nương rẫy úa mềm
cõng tuyệt vọng lên đôi càng trĩu nặng
có chất gì tươm cổ qua đăng đắng
như miếng khổ qua nhấm với đế Ba Tri
bậu về sông mang từng nỗi sầu bi
của nương rẫy xanh màu xanh chiếc áo.

(14/09/2020)