Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/11/2020 02:22, số lượt xem: 73

nhớ bậu đêm đêm hỏi thầm con sáo
về sông sâu có chịu nổi sông dài?
rồi có một ngày qua lại thở dài
khi hay tin sáo bỏ sông bay mất
sóng nước trường giang không hiền như Phật
không từ bi giống những hồi kinh
bậu ngậm ngùi vỡ bóng tan hình
gói cay đắng về đồng ẩn dật
cánh đồng trơ vơ mùa hè nẻ đất
con cua đồng thất thểu kiếm ăn
nhận tin buồn qua đã băn khoăn
cất tiếng than bằng câu vọng cổ
chữ xề hôm nay xuống sao rất khổ
"...đành chia tay vĩnh viễn Bạch thu Hà"...

(14/09/2020)