Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2020 22:48, số lượt xem: 78

thả cho giọt nước về sông
trôi nhau từng mái chèo buông ngược dòng
tiếc chi nắng hạn khô đồng
giọt em cũng để cầm lòng đợi mưa
con chim trên ngọn mái chùa
líu lo mừng hót buổi trưa ta về
thương cho một gã nhà quê
trái tim khanh tướng bộn bề ước mơ
sông nào cũng có đôi bờ
song song nên chẳng bao giờ gặp nhau
trả sông giọt nước bạc màu
trôi nhau cho đến bạc đầu vẫn trôi...

(24/06/2020)