Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/01/2021 04:06, số lượt xem: 44

Irvine
Yorba Linda
gió Santa Ana khuấy
lửa phà Cali
Carona chưa chịu đi
giờ
thêm rừng khóc
sầu bi ngập trời
thương cho mặt đất
tả tơi
chấn thương tôi
bởi xác người
quanh đây
đêm nay
lòng dạ cuồng quay
quạnh hiu
nghe tiếng hồn cây
mệnh phần
tiếng phường phố
đã tro tàn
đớn đau
từng đoạn trối trăn
cuối cùng.

(27/10/2020)