Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/01/2021 04:13, số lượt xem: 48

vọng về cái chỗ còn trai
ban đêm xuống đó nằm dài chờ em
có khi đứng dưới cột đèn
nghe bầy muỗi đói kêu rền quanh tai
có khi đếm ngón chân dài
dẫm tôi chết bởi gót giày thanh xuân.

Lò Nhang, cái chỗ bán nhang
bỗng dưng thành chốn mấy nàng bán thân.

(03/01/2021)