14.00
Đăng ngày 20/06/2019 11:53, số lượt xem: 232

cũng đồi núi lượn quanh co
cũng mây khóc gió, cũng bờ bãi xưa
về đây tôi giỡn nắng trưa
chờ em nơi cụm rừng vừa xanh cây
bạc đầu vẫn nhớ tóc mây
nhớ đôi mắt đục bờ vai cởi trần
xin em vài phút mơ màng
cho tôi nhốt được thiên đàng vào thơ.

Valley View (18/05/2019)