Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2016 16:14

宿延河縣治夜夢先室感成

客路相尋若有因,
湟江江上水連雲。
死生一念原非間,
鄭重恩君倍感君。

 

Túc Diên Hà huyện trị dạ mộng tiên thất cảm thành

Khách lộ tương tầm nhược hữu nhân,
Hoàng giang giang thượng thuỷ liên vân.
Tử sinh nhất niệm nguyên phi gián,
Trịnh trọng ân quân bội cảm quân.

 

Dịch nghĩa

Chốn tha hương tìm nhau như có duyên
Trên sông Hoàng nước liền với mây
Vẫn cho rằng chuyện sinh tử vốn chẳng ngăn cách được hai ta
Trân trọng nhớ nàng, càng bội phần thương nàng


Lạc khoản: “Thất nhật thập nguyệt” 七日十月 (Ngày mồng 7 tháng 10).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Anh

Tìm nhau ở quán khách này
Sông Hoàng nước lẫn vào mây một màu
Tử sinh ta chẳng rời nhau
Nhớ nàng càng nghĩ càng sầu khôn nguôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quán khách tìm nhau ắt hữu duyên
Mây pha vẻ biếc nước sông Hoàng
Tử sinh vốn chẳng chia lìa được
Trân trọng càng tăng nỗi nhớ nàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tìm gặp tha hương như có duyên,
Trên sông Hoàng nước với mây liền.
Hai ta sinh tử không ngăn cách,
Trân trọng nhớ nàng thương bội thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời