22/05/2024 09:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Diên Hà huyện trị dạ mộng tiên thất cảm thành
宿延河縣治夜夢先室感成

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2016 16:14

 

Nguyên tác

客路相尋若有因,
湟江江上水連雲。
死生一念原非間,
鄭重恩君倍感君。

Phiên âm

Khách lộ tương tầm nhược hữu nhân,
Hoàng giang giang thượng thuỷ liên vân.
Tử sinh nhất niệm nguyên phi gián,
Trịnh trọng ân quân bội cảm quân.

Dịch nghĩa

Chốn tha hương tìm nhau như có duyên
Trên sông Hoàng nước liền với mây
Vẫn cho rằng chuyện sinh tử vốn chẳng ngăn cách được hai ta
Trân trọng nhớ nàng, càng bội phần thương nàng

Bản dịch của Kim Anh

Tìm nhau ở quán khách này
Sông Hoàng nước lẫn vào mây một màu
Tử sinh ta chẳng rời nhau
Nhớ nàng càng nghĩ càng sầu khôn nguôi
Lạc khoản: “Thất nhật thập nguyệt” 七日十月 (Ngày mồng 7 tháng 10).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Túc Diên Hà huyện trị dạ mộng tiên thất cảm thành