Sầu dung nhan đốt tàn nến sót
Nước mắt rơi thành giọt lan can
Chia tay nói với bạn vàng
Tình muôn vạn nẻo gặp càng vấn vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.