Trên đồng bát ngát
Sầu muộn khôn nguôi,
Tuyết trải mơ màng
Sáng như là cát.

Bầu trời màu đồng
Âm u ủ dột
Ta tưởng bóng nguyệt
Đang chết trong không.

Như mây bềnh bồng
Những cây sồi xám
Khu rừng u ám
Giữa hơi nước đọng.

Bầu trời màu đồng
Âm u ủ dột
Ta tưởng bóng nguyệt
Đang chết trong không.

Tiếng quạ khò khè
Sói gầy ủ ê
Còn gì sẽ đến
Cùng gió buốt tê?

Trên đồng bát ngát
Sầu muộn khôn nguôi,
Tuyết trải mơ hồ
Sáng như là cát.

tửu tận tình do tại