Quay, nào quay những con ngựa gỗ,
Quay trăm vòng, quay cả ngàn vòng
Quay thường thường và quay mãi luôn luôn
Quay, quay mãi theo tiếng kèn hơi thổi.

Anh lính to, chị người làm mập mạp
Trên ngựa phi như đang ở khuê phòng,
Bởi hôm nay trong rừng Cam-hạp (Cambre)
Các chủ nhà đi dạo thong dong.

Quay, nào quay ngựa của lòng mình
Khi chung quanh đều là giao đấu
Hấp háy mắt cùng phường gian xảo
Quay, quay theo sức đẩy trục chuyền.

Càng vui thích càng như ngây ngất
Đi theo trò xiếc thú này đây!
Dù đầu bụng ủ ê quặn thắt,
Đau hàng đoàn, vui cũng hàng dây.

Quay, nào quay dù không cần phải
Dùng cầu gai thúc ngựa chạy nhanh
Và dẫu nhanh vẫn chạy rất tròn,
Quay, quay mãi không cần cỏ dại.

Và nhanh lên ngựa của hồn mình:
Này đây khi đêm xuống, chiều buông,
Hợp thành đàn bồ câu trống mái.
Xa hội chợ xa chủ nhà mệnh phụ.

Quay, nào quay bầu trời nhung mượt
Các vì sao mặc áo tơ vàng.
Này đôi tình cũng sắp đi lang
Quay, quay mãi trò chơi vỗ trống.

tửu tận tình do tại