酒興

酌酒與君談淺深,
勸君與我各披襟。
立身莫比綱常重,
處世無為富貴淫。
楊意不逢空惜賦,
鐘期未遇枉操琴。
人須自信平生事,
毀譽還他不動心。

 

Tửu hứng

Chước tửu dữ quân đàm thiển thâm,
Khuyến quân dữ ngã các phi khâm.
Lập thân mạc tỉ cương thường trọng,
Xử thế vô vi phú quý dâm.
Dương Ý bất phùng không tích phú,
Chung Kỳ vị ngộ uổng thao cầm.
Nhân tu tự tín bình sinh sự,
Huỷ dự hoàn tha bất động tâm.

 

Dịch nghĩa

Rót rượu cùng anh uống để bàn câu chuyện sâu nông
Khuyên anh nên cùng tôi ta cởi mở nỗi lòng
Lập thân không gì trọng bằng đạo cương thường
Ở đời đừng vì giàu sang mà say đắm
Không có Dương Ý luống tiếc cho bài phú của mình
Không gặp Chung Kỳ thì gảy đàn cũng uổng công
Người ta phải tự tin việc làm bình sinh của mình
Khen chê mặc họ chẳng cần động lòng[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Cùng nhau chuốc chén tán sâu nông,
Anh hãy cùng tôi cởi nỗi lòng.
Phú quý trò đời đừng quá đắm,
Cương thường đạo trọng có chi đồng.
Phú, không Dương Ý ngâm hoài của,
Đàn, chẳng Chung Kỳ gảy uổng công.
Mọi việc bình sinh ta tự tín,
Khen chê mặc quách, dạ như không.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tuấn Anh

Cùng anh bầu rượu chuyện sâu nông,
Khuyên tỏ cùng tôi cởi cõi lòng.
Sự nghiệp sao bằng trọng đạo đức,
Việc đời chẳng quản vọng giàu sang.
Nếu không Dương Ý thơ chi nữa,
Chẳng có Chung Kỳ đàn uổng công.
Mọi việc trong đời ta tự biết,
Khen chê mặc kệ chẳng thay lòng


23.6.2017
Phạm Tuấn Anh
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùng anh uống rượu bàn sâu nông,
Anh hãy cùng tôi mở cõi lòng,
Thân lập cương thường cần trọng đạo,
Giàu sang say đắm chẳng trông mong.
Tiếc cho Dương Ý ngâm bài phú,
Không gặp Chung Kỳ đàn uổng công.
Ta phải tự tin làm mọi việc,
Khen chê mặc kệ chẳng thay lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời