15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 10/09/2010 01:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 14/09/2010 08:48

冬日述懷

昔年保駕在邊廷,
今歲俘車送帝京。
世事到頭空愒月,
年華屈指又週星。
新停風景雙行淚,
故國煙霞一片情。
冬至陽生春又到,
春梅岸柳暗逢迎。

 

Đông nhật thuật hoài

Tích niên bảo giá tại biên đình,
Kim tuế phu xa tống đế kinh.
Thế sự đáo đầu không khái nguyệt,
Niên hoa khuất chỉ hựu chu tinh.
Tân đình phong cảnh song hàng lệ,
Cố quốc yên hà nhất phiến tình.
Đông chí dương sinh xuân hựu đáo,
Xuân mai ngạn liễu ám phùng nghinh.

 

Dịch nghĩa

Năm xưa bảo vệ xe vua ở chốn biên đình,
Năm nay xe tù đưa đến kinh sư.
Việc đời đến nơi rồi mà luống những sa đà ngày tháng,
Bấm đốt ngón tay mà tính năm tháng, các ngôi sao lại xoay xong một vòng.
Thấy phong cảnh Tân đình chảy hai hàng nước mắt,
Ngắm ráng mù cố quốc, mang nặng một khối tình.
Ngày Đông chí, hơi dương sinh, mùa xuân lại đến,
Rừng mai ngàn liễu sắp sửa đón chào.[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Năm xưa hộ giá tại biên đình,
Nay bị xe tù giải tới kinh.
Thế sự mặt nhìn càng ngán nỗi,
Niên hoa tay bấm lại tròn vành.
Tân đình phong cảnh đôi hàng lệ,
Cố quốc mây mù một mối tình.
Đông chí dương sinh xuân lại đến,
Đón chào mai nở liễu buông mành.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Năm xưa hộ giá ở biên đình
Nay lại xe tù biệt đế kinh
Thế sự cuối cùng theo bóng nguyệt
Tháng năm bấm đốt trọn chu trình
Tân Đình thấy cảnh hai hàng lệ
Cố quốc khói sương một khối tình
Đông chí khí dương, xuân sống dậy
Liễu mai lặng lẽ đón bình minh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm xưa hộ giá chốn biên đình,
Nay ở xe tù biệt đế kinh.
Sự thế đến chân chầy tháng tháng,
Tháng năm bấm đốt hết chu trình.
Tân đình thấy cảnh rơi dòng lệ,
Cố quốc khói sương nặng khối tình.
Đông chí dương sinh xuân lại đến,
Rừng mai ngàn liễu đón bình minh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời