30/05/2024 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tửu hứng
酒興

Tác giả: Nguyễn Xuân Ôn - 阮春溫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2016 16:20

 

Nguyên tác

酌酒與君談淺深,
勸君與我各披襟。
立身莫比綱常重,
處世無為富貴淫。
楊意不逢空惜賦,
鐘期未遇枉操琴。
人須自信平生事,
毀譽還他不動心。

Phiên âm

Chước tửu dữ quân đàm thiển thâm,
Khuyến quân dữ ngã các phi khâm.
Lập thân mạc tỉ cương thường trọng,
Xử thế vô vi phú quý dâm.
Dương Ý[1] bất phùng không tích phú,
Chung Kỳ[2] vị ngộ uổng thao cầm.
Nhân tu tự tín bình sinh sự,
Huỷ dự hoàn tha bất động tâm.

Dịch nghĩa

Rót rượu cùng anh uống để bàn câu chuyện sâu nông
Khuyên anh nên cùng tôi ta cởi mở nỗi lòng
Lập thân không gì trọng bằng đạo cương thường
Ở đời đừng vì giàu sang mà say đắm
Không có Dương Ý luống tiếc cho bài phú của mình
Không gặp Chung Kỳ thì gảy đàn cũng uổng công
Người ta phải tự tin việc làm bình sinh của mình
Khen chê mặc họ chẳng cần động lòng

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Cùng nhau chuốc chén tán sâu nông,
Anh hãy cùng tôi cởi nỗi lòng.
Phú quý trò đời đừng quá đắm,
Cương thường đạo trọng có chi đồng.
Phú, không Dương Ý ngâm hoài của,
Đàn, chẳng Chung Kỳ gảy uổng công.
Mọi việc bình sinh ta tự tín,
Khen chê mặc quách, dạ như không.
[1] Đời Hán Vũ Đế, vua đọc bài phú "Đại nhân có khí thế, phơi phới tung lên mây" khen là hay, Dương Ý bèn tiến cử Tư Mã Tương Như là người làm bài phú ấy.
[2] Đời Xuân Thu, Bá Nha là người giỏi đàn lại gặp Chung Kỳ là người tri âm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Ôn » Tửu hứng