Dưới đây là các bài dịch của Phạm Tuấn Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bần giao hành (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phạm Tuấn Anh

Lật tay mây nổi, trở tay mưa,
Khinh bạc nhiều thay đếm hết chưa?
Lúc khổ thấy chăng tình Quản, Bão,
Đạo này tựa đất người nay ngơ.


30.7.2017
Ảnh đại diện

Đối nguyệt (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Phạm Tuấn Anh

Ngoài song cổ thụ bóng trăng lồng,
Bóng thụ trăng đưa trước cửa song.
Việc nước việc quân bàn đã tỏ,
Bên song kê gối đối trăng nồng.

Ảnh đại diện

Nguyên tiêu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Phạm Tuấn Anh

Trăng sáng nguyên tiêu tỏ tối nay,
Trời mây sông nước vẽ xuân này.
Thẳm sâu khói sóng bàn quân việc,
Khuya đến thuyền trăng đã nặng đầy.


25.6.2017
Ảnh đại diện

Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị (Cao Bá Quát): Bản dịch của Phạm Tuấn Anh

Quê xưa cảnh sắc vẫn y nguyên,
Nhân thế sáu lăm phận chửa yên.
Chén rượu trong nhau cùng khách trọ,
Cánh buồm phận lẻ cõi mây thiền.
Cao cao trăng khuyết như từng hẹn,
Lớp lớp núi non trước mặt tiền.
Náo động cười vang điên lão lão,
Thì ra Ngao Tẩu là Ngoan Tiên.


25.6.2017
Ảnh đại diện

Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Tuấn Anh

Tây hồ hoa cảnh hoá gò xưa,
Biệt viếng trước thềm một mảnh thơ.
Son phấn có thần lưu luyến mãi,
Văn chương không mệnh tiếc phần dư.
Cổ kim bi hận trời khôn thấu,
Phong nhã kỳ oan thân đã lưu.
Chẳng biết ba trăm năm hậu thế,
Người đời ai sẽ khóc chàng Như?


20.6.2017
Ảnh đại diện

Tửu hứng (Nguyễn Xuân Ôn): Bản dịch của Phạm Tuấn Anh

Cùng anh bầu rượu chuyện sâu nông,
Khuyên tỏ cùng tôi cởi cõi lòng.
Sự nghiệp sao bằng trọng đạo đức,
Việc đời chẳng quản vọng giàu sang.
Nếu không Dương Ý thơ chi nữa,
Chẳng có Chung Kỳ đàn uổng công.
Mọi việc trong đời ta tự biết,
Khen chê mặc kệ chẳng thay lòng


23.6.2017

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]