Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 24/09/2010 22:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/06/2016 19:38

Thành trì phó mặc mấy thằng Tây,
Thế cũng cân đai mũ với giầy!
Một nước cơ đồ tan nát vậy,
Muôn dân đồ thán xót xa thay.
Những phường trở đậu ngồi trơ mắt,
Mấy lũ can thành đứng chắp tay.
Cơm nặng áo dầy thì cũng thế,
Phong trần rứa mãi biết sao đây?[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]