Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2011 02:54, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 10:14

甲寅諸路匪起,河內受害最甚;今年大水亦甚於鄰省,仰蒙恩軫出格蠲赦奈;自冬來薔兩來年夏禾已難有望而諸省米粒亦一律勝貴;因念不幸有方何此厄運未消慨然有作

兵前水後歲相交,
地是秦中舊樂郊。
潦盡卻逢冬不雨,
饑來還恐盜如毛。
不知何處堪移粟,
曾見齊民已賣刀。
天地豈無傾否日,
詔書頻下使君勞。

 

Giáp Dần chư lộ phỉ khởi, Hà Nội thụ hại tối thậm; kim niên đại thuỷ diệc thậm ư lân tỉnh, ngưỡng mông ân chẩn xuất cách quyên xá nại; tự đông lai tường lưỡng lai niên hạ hoà dĩ nan hữu vọng nhi chư tỉnh mễ lạp diệc nhất luật thắng quý; nhân niệm bất hạnh hữu phương hà thử ách vận vị tiêu khái nhiên hữu tác

Binh tiền thuỷ hậu tuế tương giao,
Địa thị Tần Trung cựu lạc giao.
Lạo tận khước phùng đông bất vũ,
Cơ lai hoàn khủng đạo như mao.
Bất tri hà xứ kham di túc,
Tằng kiến tề dân dĩ mại đao.
Thiên địa khởi vô khuynh phủ nhật,
Chiếu thư tần hạ sứ quân lao.

 

Dịch nghĩa

Trước thì loạn lạc sau thì nước lũ,
Quanh năm kế tiếp nhau, đất này giống như ở Tần Trung xưa yên vui có đàn tế trời.
Hết lụt lội lại gặp suốt mùa đông không có mưa,
Nạn đói đến, trộm cướp khủng khiếp trở lại khắp nơi.
Không biết có nơi nào chịu được nạn thóc cao gạo kém,
Từng thấy người dân nghèo đã phải bán cả liềm hái.
Trời đất há chẳng có ngày không nghiêng ngả,
Chiếu thu luôn gửi xuống khiến nhà vua phải vất vả.


Giáp Dần tức năm 1854.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Nước ngập, binh đao mãi chẳng cùng,
Đất này nghi lễ giống Tần Trung.
Lụt vừa qua khỏi, đông càng hạn,
Đói đến liền ngay, trộm vẫy vùng.
Thóc gạo hiếm khan đâu chịu được,
Hái liềm cầm bán cảnh lao lung.
Đất trời nghiêng ngả khôn lường trước,
Vất vả nhà vua chẳng ngại ngùng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước thì loạn sau thì nước lũ
Đất xưa vui như ở Tần Trung
Hết lụt lội, hạn mùa đông
Vừa lo nạn đói, cướp lồng đến ngay
Có nơi người phải vay lúa giống
Thấy dân nghèo đều bán hái liềm
Đất trời há chẳng ngả nghiêng
Vua ban sắc lệnh quan viên mệt nhoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước thì nước lũ sau binh đao,
Như tựa Tần Trung năm tiếp nhau.
Hết lụt gặp mùa đông hạn hán,
Vừa lo nạn đói cướp ào ào.
Nơi nào chịu được gạo cơm kém,
Liềm hái bán cầm cảnh xác xao.
Trời đất phải có ngày đổ ngả,
Chiếu thư gửi xuống vua lo nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Binh đao loạn lạc chẳng ngừng
Đất này như thể Tần Trung khác nào
Lụt xong đông hạn khổ sao
Cơ hàn giặc giã ào ào khắp nơi
Thóc cao gạo kém kêu trời
Hái liềm cầm bán bao người long đong
Trời nghiêng đất ngã khôn mong
Chiếu thư mãi giục bệ rồng lo âu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời