半夜到家

城東曲巷不融軺,
落月蘇江步過橋。
幸有吾先成室在,
免為遊子旅蓬漂。
接門亭桂如人瘦,
福屋園梅過我僑。
珍重親鄰勞問晉,
喜驚似夢屬深宵。

 

Bán dạ đáo gia

Thành đông khúc hạng bất dung diêu,
Lạc nguyệt Tô giang bộ quá kiều.
Hạnh hữu ngô tiên thành thất tại,
Miễn vi du tử lữ bồng phiêu.
Tiếp môn đình quế như nhân sấu,
Phúc ốc viên mai quá ngã kiều.
Trân trọng thân lân lao vấn tấn,
Hỉ kinh tự mộng thuộc thâm tiêu.

 

Dịch nghĩa

Ngõ nhỏ ở phía đông thành xe không qua được
Trăng rơi xuống sông Tô từng bước qua cầu
May mà tiên tổ ta đã dựng nghiệp ở đây
Tránh cho kẻ du tử cảnh lữ thứ không nhà
Quế trước đình sát cửa gầy như người
Mai trong vườn trùm nóc chạm cành xuống ta
Trân trọng tình cảm của những láng giềng thân thích ùa đến hỏi han
Vừa vui vừa sợ tựa giấc mộng trong đêm thâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Xe không qua được cửa thành đông,
Tô Lịch qua cầu trăng chiếu sông.
Buổi trước tổ tiên đà tạo dựng,
Ngày nay con cháu khỏi lông bông.
Trước sân, cây quế thân còm cõi,
Bên mái, cành mai lá bít bùng.
Hàng xóm nghe tin sang vội vã,
Như đêm trong mộng cứ mơ mòng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngõ cong nên xe không qua được
Bước qua cầu Tô lúc trăng tà
Cũng may nhờ tổ tiên ta
Tránh cho du tử không nhà lúc chơi
Quế bên đình như người gầy ốm
Mai vườn sau cao lớn hơn ta
Láng giếng thăm hỏi thiết tha
Vui và kinh ngạc như là trong mơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xe không qua được phía thành đông,
Tô lịch qua cầu trăng rọi sông.
Tiên tổ đây nơi ta dựng nghiệp,
Tránh cho du tử cảnh nhà không.
Gần song sân trước quế còm cõi,
Trùm nóc trong vườn mai chạm cành.
Thân thích láng giềng sang mãi hỏi,
Vừa vui vừa sợ mộng bên lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thành đông khôn lối xe qua
Cầu sông Tô bóng trăng sà lần sang
May, nhà tiên tổ tạo nên
Tránh cho con cháu lênh đênh ngoài đường
Quế đình gầy guộc trơ xương
Mai vườn tán rậm phủ luôn nhịp cầu
Trọng tình hàng xóm hỏi nhau
Mừng vui giấc mộng đêm thâu chập chờn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời