21/04/2024 01:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bán dạ đáo gia
半夜到家

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 23:43

 

Nguyên tác

城東曲巷不融軺,
落月蘇江步過橋。
幸有吾先成室在,
免為遊子旅蓬漂。
接門亭桂如人瘦,
福屋園梅過我僑。
珍重親鄰勞問晉,
喜驚似夢屬深宵。

Phiên âm

Thành đông khúc hạng bất dung diêu,
Lạc nguyệt Tô giang bộ quá kiều.
Hạnh hữu ngô tiên thành thất tại,
Miễn vi du tử lữ bồng phiêu.
Tiếp môn đình quế như nhân sấu,
Phúc ốc viên mai quá ngã kiều.
Trân trọng thân lân lao vấn tấn,
Hỉ kinh tự mộng thuộc thâm tiêu.

Dịch nghĩa

Ngõ nhỏ ở phía đông thành xe không qua được
Trăng rơi xuống sông Tô từng bước qua cầu
May mà tiên tổ ta đã dựng nghiệp ở đây
Tránh cho kẻ du tử cảnh lữ thứ không nhà
Quế trước đình sát cửa gầy như người
Mai trong vườn trùm nóc chạm cành xuống ta
Trân trọng tình cảm của những láng giềng thân thích ùa đến hỏi han
Vừa vui vừa sợ tựa giấc mộng trong đêm thâu

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Xe không qua được cửa thành đông,
Tô Lịch qua cầu trăng chiếu sông.
Buổi trước tổ tiên đà tạo dựng,
Ngày nay con cháu khỏi lông bông.
Trước sân, cây quế thân còm cõi,
Bên mái, cành mai lá bít bùng.
Hàng xóm nghe tin sang vội vã,
Như đêm trong mộng cứ mơ mòng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Bán dạ đáo gia