Đêm chuyển canh đầu tiết giữa thu,
Ánh trăng không xé nổi sương mù.
Trước thềm nghe trộm mưa tàu chuối,
Bên ghế loang hồng bóng khóm tre.
Tiếp khách lại ngâm thơ Bạch Tuyết,
Ôm chăn không ngủ dế long tai.
Đêm nay đâu biết trăng vườn cũ,
Có chiếu hàng tre đứng cạnh ao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)