Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 00:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/09/2011 00:22

初發永平寨

王事多忙敢憚勞,
曉風吹露潑征袍。
斗南宮闕瞻天近,
漢北關山過嶺高。
獵獵漢旗淩草莽,
蕭蕭胡馬戛弓刀。
早知世路多艱險,
自負平生耐得牢。

 

Sơ phát Vĩnh Bình trại

Vương sự đa mang cảm đạn lao,
Hiểu phong xuy lộ bát chinh bào.
Đẩu nam cung khuyết chiêm thiên cận,
Mạc Bắc quan san phá lĩnh cao.
Liệp liệp Hán kỳ lăng thảo mãng,
Tiêu tiêu Hồ mã kiết cung đao.
Tảo tri thế lộ đa gian hiểm,
Tự phụ bình sinh nại đắc lao.

 

Dịch nghĩa

Việc nhà vua nhiều vội vàng, không dám khó nhọc,
Ban mai, gió thổi sương sớm tạt ướt áo người đi xa.
Cung khuyết bên Nam sao Bắc Đẩu, xem trời cũng gần,
Núi non phía Bắc sông Ngân Hà, qua miền Ngũ Lĩnh càng cao.
Cờ Hán phất phơ vượt cao trên đồng cỏ,
Ngựa Hồ hý gọi dội cả cung đao.
Từng biết đường đời nhiều gian hiểm,
Tự phụ xưa nay chịu đựng được bền bỉ.


Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Võ

Việc nước lo toan dám quản công,
Ban mai áo thấm hạt sương nồng.
Trời Nam cung khuyết trong gang tấc,
Đất Bắc quan san vượt mấy trùng.
Cờ Hán bay pha vùng cỏ lách,
Ngựa Hồ thét dội tiếng đao cung.
Đường đời gian hiểm ta từng biết,
Chịu đựng xưa nay chẳng nản lòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

初發永平寨

王事多忙敢憚勞
曉風吹露潑征袍
斗南宮闕瞻天近
漢北關山過嶺高
獵獵漢旗淩草莽
蕭蕭胡馬戛弓刀
早知世路多艱險  
自負平生耐得牢


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, NXB Văn học, 2007.
Ghi chú:

- Câu thứ 6 (Phần phiên âm): từ "dát" có lẽ đánh sai. Trong "Hoàng Việt thi tuyển" của Tồn Am Bùi Huy Bích là từ "kiết".
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Việc nước lo toan đâu dám tha,
Ban mai sương gió ướt người xa.
Bên Nam cung khuyết gần gang tấc,
Miền bắc Ngân Hà Ngũ Lĩnh qua.
Đồng cỏ phất phơ Cờ Hán lượn,
Ngựa Hồ hý gọi dội cung đao.
Đường đời từng biết nhiều gian hiểm,
Tự phụ xưa nay chịu khổ lao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Việc nước mang mang chẳng dám từ
Sương mai bạt ướt áo người đi
Quan san đất bắc muôn trùng vượt
Cung khuyết trời nam mấy dặm kề
Cờ Hán phất phơ lau lách úa
Ngựa Hồ hí gọi giáo gươm khua
Đường đời sớm trải bao gian hiểm
Khổ nhọc nhưng nào có ngán chưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời