15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
8 bài trả lời: 8 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2005 15:07, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/09/2008 08:49

仙遊寺

短棹繫斜陽,
匆匆謁上方。
雲歸禪榻冷,
花落澗流香。
日暮猿聲急,
山空竹影長。
箇中真有意,
欲語忽還忘。

 

Tiên Du tự

Đoản trạo hệ tà dương,
Thông thông yết thượng phương.
Vân quy Thiền sáp lãnh,
Hoa lạc giản lưu hương.
Nhật mộ viên thanh cấp,
Sơn không trúc ảnh trường.
Cá trung chân hữu ý,
Dục ngữ hốt hoàn vương (vong).

 

Dịch nghĩa

Mái chèo ngắn buộc trong bóng xế
Vội vàng lên chùa lễ Phật
Mây kéo về làm lạnh giường Thiền
Hoa rụng xuống khiến dòng suối thơm.
Chiều hôm tiếng vượn kêu rộn
Núi trống bóng trúc dài ra;
Trong cảnh ấy thật có ý
Ta muốn nói ra bỗng lại quên lời.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Bóng xế thuyền con buộc,
Vội lên lễ Phật đài.
Mây về giường sãi lạnh,
Hoa rụng suối hương trôi.
Chiều tối vượn kêu rộn,
Núi quang trúc bóng dài.
Ở trong dường có ý,
Muốn nói bỗng quên rồi.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Ghé thuyền trong buổi hoàng hôn
Vội lên chiêm bái sơn môn Phật Đà
Giường thiền nhuốm lạnh mây xa
Bên bờ suối đượm hương hoa ngát mùi
Vượn chiều kêu giục liên hồi
Trên sườn núi quạnh trúc dài bóng buông
Cảnh kia gợi ý lạ dường
Giờ sao quên bẵng, nan phương diễn bày!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Mái chèo buộc ánh tà dương
Xăm xăm lên trước Phật đường viếng thăm
Mây về lạnh chốn tăng nằm,
Hoa rơi lưu chút hương rằm thơm lâu.
Chiều hôm rộn tiếng vượn kêu,
Núi không, bóng trúc lêu nghêu chạy dài.
Cảnh dường liên ý cảm hoài,
Bỗng dưng muốn nói đôi lời,lại quên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Buộc thuyền con nghiêng nắng
Vội lên Phật đài nương
Mây về giường Thiền lạnh
Hoa rụng suối trôi hương
Chiều buông tiếng vượn gấp
Núi trống bóng trúc dài
Cảnh ấy thật thi vị
Muốn ngâm lại quên hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Vội vàng gác mái chèo hoa
Lên chùa lậy Phật ánh tà xiên xiên
Mây về lành lạnh giường thiền
Hoa rơi suối chẩy hương triền miên trôi
Trời chiều tiếng vượn bồi hồi
Đổ dài bóng trúc quét đồi hoang xa
Lòng riêng ý vụt sáng loà
Kiếm lời những muốn nói ra quên liền

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Buộc chèo vừa bóng xế,
Vội vã viếng sơn môn.
Mây kéo giường sư lạnh,
Hoa rụng suối hương thơm.
Vượn chiều vang tiếng hú,
Núi quạnh bóng tre buông.
Cảnh kia như hữu ý,
Muốn nói bỗng quên luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thuyền nhỏ buộc nắng xế,
Xăm xăm tới Phật đài.
Mây về giường sư lạnh,
Hoa rụng suối huơng trôi.
Ngày tối tiếng vượn gấp,
Núi quang bóng trúc dài.
Nơi đây bao tình ý,
Muốn nói chợt quên rồi.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mái chèo buộc bóng tà
Vội vàng lên Phật đài
Giường thiền mây lạnh kéo
Suối thơm hoa rụng đầy.
Chiều tối vượn kêu rộn
Núi trống bóng tre dài;
Cảnh nầy thật có ý
Ta nói bỗng quên lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời