Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 19:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/09/2008 23:22

次菊坡贈詩

太平天子正崇文,
喜見黃金礫瓦分。
美玉不勞求善價,
猗蘭終自吐清芬。
羡君已作儀庭鳳,
愧我應同出岫雲。
兩眼昏花頭竟白,
涓埃何以答君恩。

 

Thứ Cúc Pha tặng thi

Thái bình Thiên tử chính sùng văn,
Hỷ kiến hoàng kim lịch ngoã phân.
Mỹ ngọc bất lao cầu thiện giá,
Ỷ lan chung tự thổ thanh phân.
Tiện quân dĩ tác nghi đình phụng,
Quý ngã ưng đồng xuất tụ vân.
Lưỡng nhãn hôn hoa đầu cánh bạch,
Quyên ai hà dĩ đáp quân ân.

 

Dịch nghĩa

Thời thái bình vua chuộng văn chương là chính
Mừng thấy vàng được phân biệt với sỏi gạch
Ngọc tốt khỏi phiền đòi giá đắt
Lan quý cuối cùng cũng toả hương thơm
Mừng thấy người đã làm chim phượng ở triều đình
Thẹn cho bản thân tôi còn giống áng mây bay khỏi cửa động
Hai mắt đã hoa, đầu tóc đã bạc
Lấy gì mà đền đáp mảy may ơn vua?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Thái bình văn được vua ưa chuộng
Mừng thấy vàng không lẫn sỏi sành
Ngọc tốt đầu cần nêu giá đắt
Lan thơm rồi sẽ tỏa hương hinh
Điện đình khen phượng, người lui tới
Cửa động làm mây ta quẩn quanh
Mắt kém dần, thêm đầu nhuốm bạc
Ơn vua chưa đáp, dạ đâu đành?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Thái bình vua chính chuộng văn chương,
Mừng thấy gạch không lẫn với vàng.
Ngọc tốt nào cần treo giá đắt,
Lan nòi rồi tự ngát mùi hương.
Khen ngươi đã xứng phượng chầu điện,
Thẹn tớ còn làm mây khỏi hang.
Hai mắt đã mờ đầu đại bạc,
Mảy may chưa báo được quân vương.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thái bình vua sáng trọng văn chương
Vui thấy sỏi vàng ngói tỏ tường
Ngọc tốt chẳng phiền nhờ rước giá
Lan xanh rồi sẽ tự thơm hương
Mừng anh làm phượng nơi triều chính
Thẹn lão mây ra động vấn vương
Hai mắt mờ nhoà đầu bạc hết
Ơn dày sao báo đáp quân vương.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thái bình vua chuộng văn chương,
Mừng nay gạch ngói với vàng phân minh.
Ngọc lành giá đắt khỏi phiền,
Lan thơm gửi gió hương nồng bay xa.
Cửa son mừng bạn vào ra,
Thẹn mình tựa cánh mây sà đầu non.
Mắt hoa, tóc trắng, lực mòn,
Ơn vua đâu chút lòng son báo đền?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Văn chương vua chuộng buổi thanh bình,
Mừng thấy vàng không lẫn ngói sành.
Ngọc tốt cần chi treo giá đắt,
Lan thơm rồi tự toả hương thanh.
Phượng, sân rồng múa, mừng cho bác,
Mây, cửa hang ra, thẹn nỗi mình.
Đầu bạc mắt mờ ơn Chúa nặng,
Lấy gì báo đáp đỉnh đình đinh?


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thái bình thiên tử trọng văn chương,
Mừng thấy phân minh giữa ngói vàng.
Ngọc tốt chả lo treo giá đắt,
Lan tươi rồi tự ngát mùi hương.
Bác mừng phượng múa trên cung điện,
Ta thẹn mây chưa khỏi núi rừng.
Hai mắt hoa mờ đầu lại bạc,
Chưa gì đền đáp nghĩa quân vương.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái bình vua thích chuộng văn chương,
Vàng ngói mừng phân được tỏ tường.
Ngọc tốt khỏi phiền đòi giá đắt,
Lan hay cũng toả được mùi hương.
Mừng người đã làm được chim phượng,
Thẹn bản thân mây bay khỏi vườn.
Hai mắt đã hoa, đầu tóc bạc
Lấy gì đền đáp nghĩa quân vương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời