01/10/2022 23:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Cúc Pha tặng thi
次菊坡贈詩

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 19:02

 

Nguyên tác

太平天子正崇文,
喜見黃金礫瓦分。
美玉不勞求善價,
猗蘭終自吐清芬。
羡君已作儀庭鳳,
愧我應同出岫雲。
兩眼昏花頭竟白,
涓埃何以答君恩。

Phiên âm

Thái bình Thiên tử chính sùng văn,
Hỷ kiến hoàng kim lịch ngoã phân.
Mỹ ngọc bất lao cầu thiện giá,
Ỷ lan chung tự thổ thanh phân.
Tiện quân dĩ tác nghi đình phụng[1],
Quý ngã ưng đồng xuất tụ vân[2].
Lưỡng nhãn hôn hoa đầu cánh bạch,
Quyên ai hà dĩ đáp quân ân.

Dịch nghĩa

Thời thái bình vua chuộng văn chương là chính
Mừng thấy vàng được phân biệt với sỏi gạch
Ngọc tốt khỏi phiền đòi giá đắt
Lan quý cuối cùng cũng toả hương thơm
Mừng thấy người đã làm chim phượng ở triều đình
Thẹn cho bản thân tôi còn giống áng mây bay khỏi cửa động
Hai mắt đã hoa, đầu tóc đã bạc
Lấy gì mà đền đáp mảy may ơn vua?

Bản dịch của Lê Cao Phan

Thái bình văn được vua ưa chuộng
Mừng thấy vàng không lẫn sỏi sành
Ngọc tốt đầu cần nêu giá đắt
Lan thơm rồi sẽ tỏa hương hinh
Điện đình khen phượng, người lui tới
Cửa động làm mây ta quẩn quanh
Mắt kém dần, thêm đầu nhuốm bạc
Ơn vua chưa đáp, dạ đâu đành?
[1] Phụng chầu sân vua, theo câu phụng hoàng lai nghi - chim phụng hoàng đến chầu. Ý nói lúc chế độ thịnh có người tài giỏi ra giúp vua.
[2] Lấy ý trong câu Vân vô tâm nhi xuất tụ, bài Quy khứ lai từ của Đào Tiềm (đời Đông Tấn, Trung Quốc), nghĩa là mây kia vô tình bay ra từ hang núi một cách nhàn nhã.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Thứ Cúc Pha tặng thi