Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/04/2007 18:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/09/2008 09:32

上元扈駕舟中作

沿江千里燭光紅,
彩鷁乘風跨浪篷。
十丈樓臺消蜃氣,
三更鼓角壯軍容。
滄波月浸玉千頃,
仙杖雲趨天九重。
五夜篷窗清夢覺,
猶疑長樂隔花鐘。

 

Thượng nguyên hỗ giá chu trung tác

Duyên giang thiên lý chúc quang hồng,
Thái nghịch thừa phong khoá lãng bồng.
Thập trượng lâu đài tiêu thận khí,
Tam canh cổ giốc tráng quân dung.
Thương ba nguyệt tẩm ngọc thiên khoảnh,
Tiên trượng vân xu thiên cửu trùng.
Ngũ dạ bồng song thanh mộng giác,
Do nghi Trường Lạc cách hoa chung.

 

Dịch nghĩa

Nghìn dặm ven sông ánh đuốc sáng tỏ
Chiếc thuyền vẽ hình chim nghịch thuận gió lướt sóng đi
Lâu đài mười trượng đã tiêu hết khí bẩn
Tiếng trống và tù và suốt ba canh làm cho dáng vẻ quân đội mạnh mẽ hơn lên
Sóng nước xanh ngâm ánh trăng như ngọc nghìn mảnh
Gậy tiên lướt như trên mây bay cao trên chín tầng trời
Nằm đêm bên song cửa thuyền tỉnh cơn mộng nhẹ
Còn ngỡ là nghe tiếng chuông vang cách hoa ở cung điện Trường Lạc.


Thượng nguyên là tiết khởi đầu trong năm vào rằm tháng giêng âm lịch.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Đuốc hồng sáng ven sông nghìn dặm
Thuyền rồng theo gió thuận vượt lên
Lâu đài mười trượng khí tan
Trống còi đêm giục chí quân thêm cường
Trăng rọi nước, nghìn vuông ngọc bích
Gậy tiên hằng xê dịch tầng mây
Khoang thuyền tỉnh giấc canh chầy
Nghe như Trường Lạc đó đây chuông rền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Dọc sông nghìn dặm đuốc rưng hồng,
Thuận gió thuyền hoa lướt sóng dong.
Mười trượng lâu đài tan thẫn khí,
Ba canh còi trống mạnh quân dung.
Trăng dầm nước biếc ngọc nghìn khoảnh,
Mây kéo gậy tiên trời chín trùng.
Mờ sáng cửa bồng khi tỉnh mộng,
Còn ngờ Trường Lạc tiếng chuông bong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ven sông ngàn dặm đuốc hồng soi,
Thuận gió thuyền rồng lướt sóng trôi.
Mười dặm lâu đài tan khí bẩn,
Ba canh kèn trống chí quân cao.
Sóng xanh trăng rọi ngàn vuông ngọc,
Tiên trượng mây đưa chín cõi trời.
Tỉnh mộng kề song thuyền ngỡ tưởng,
Bên hoa Trường Lạc tiếng chuông hồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Theo sông ngàn dặm đuốc soi hồng
Thuyền Nghịch sóng băng lướt gió sông
Mười trượng lâu đài tan ảo ảnh
Ba canh kèn trống dáng quân hùng
Trăng ngâm sóng biếc nghìn vùng ngọc
Mây lướt gậy tiên thiên cửu trùng
Năm tối song thuyền nằm mộng đẹp
Ngỡ chuông Trường Lạc vẳng thinh không.(b)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Dọc sông nghìn dặm đuốc hồng dâng,
Cỡi gió thuyền hoa lướt sóng gầm.
Mười trượng lâu đài tan khí ảo,
Ba canh còi trống mạnh oai quân.
Trăng dằm sóng biếc ngọc nghìn khoảnh,
Mây duổi hèo tiên trời chín tầng.
Khuya khoắt song bồng mơ tỉnh giấc,
Ngờ chuông Trường Lạc cách hoa ngân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dặm nghìn ánh đuốc sáng ven sông,
Thuận gió thuyền rồng lướt sóng dong.
Mười trượng lâu đài tiêu khí bẩn,
Ba canh còi trống mạnh quân hùng.
Ngâm trăng sóng nước nghìn xâu ngọc,
Mây lướt gậy tiên chín núi xanh.
Nằm ngủ bên song thuyền tỉnh mộng,
Ngỡ chuông Trường Lạc cách hoa thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời