24/07/2024 12:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng nguyên hỗ giá chu trung tác
上元扈駕舟中作

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 18:31

 

Nguyên tác

沿江千里燭光紅,
彩鷁乘風跨浪篷。
十丈樓臺消蜃氣,
三更鼓角壯軍容。
滄波月浸玉千頃,
仙杖雲趨天九重。
五夜篷窗清夢覺,
猶疑長樂隔花鐘。

Phiên âm

Duyên giang thiên lý chúc quang hồng,
Thái nghịch[1] thừa phong khoá lãng bồng.
Thập trượng lâu đài tiêu thận khí,
Tam canh cổ giốc tráng quân dung.
Thương ba nguyệt tẩm ngọc thiên khoảnh,
Tiên trượng vân xu thiên cửu trùng[2].
Ngũ dạ bồng song thanh mộng giác,
Do nghi Trường Lạc[3] cách hoa chung.

Dịch nghĩa

Nghìn dặm ven sông ánh đuốc sáng tỏ
Chiếc thuyền vẽ hình chim nghịch thuận gió lướt sóng đi
Lâu đài mười trượng đã tiêu hết khí bẩn
Tiếng trống và tù và suốt ba canh làm cho dáng vẻ quân đội mạnh mẽ hơn lên
Sóng nước xanh ngâm ánh trăng như ngọc nghìn mảnh
Gậy tiên lướt như trên mây bay cao trên chín tầng trời
Nằm đêm bên song cửa thuyền tỉnh cơn mộng nhẹ
Còn ngỡ là nghe tiếng chuông vang cách hoa ở cung điện Trường Lạc.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Đuốc hồng sáng ven sông nghìn dặm
Thuyền rồng theo gió thuận vượt lên
Lâu đài mười trượng khí tan
Trống còi đêm giục chí quân thêm cường
Trăng rọi nước, nghìn vuông ngọc bích
Gậy tiên hằng xê dịch tầng mây
Khoang thuyền tỉnh giấc canh chầy
Nghe như Trường Lạc đó đây chuông rền.
Thượng nguyên là tiết khởi đầu trong năm vào rằm tháng giêng âm lịch.

[1] Tên đặt cho một chiếc thuyền có vẽ hình chim nghịch rực rỡ.
[2] (chín lớp) Chỉ nơi cung điện thâm nghiêm, qua chín lớp cửa mới đến được.
[3] Một cung điện của nhà Hán xưa ở trong thành Trường An (thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày nay), cùng với cung Vị Ứng là nơi xưa Hán Cao Tổ tiếp quần thần chư hầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Thượng nguyên hỗ giá chu trung tác