15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 18:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/09/2008 23:19

即事

小小軒窗矮矮廬,
官居頓覺類幽居。
滄波江上閒垂釣,
綠樹陰中靜看書。
雨過晴嵐窺戶牖,
風來雪浪舞庭除。
午窗瀟灑無塵累,
一片閒心躡太虛。

 

Tức sự

Tiểu tiểu hiên song nuỵ nuỵ lư,
Quan cư đốn giác loại u cư.
Thương ba giang thượng nhàn thuỳ điếu,
Lục thụ âm trung tĩnh khán thư.
Vũ quá tình lam khuy hộ dũ,
Phong lai tuyết lãng vũ đình trừ.
Ngọ song tiêu sái vô trần luỵ,
Nhất phiến nhàn tâm nhiếp thái hư.

 

Dịch nghĩa

Hiện và song cửa nho nhỏ, mái lá thấp
Nhà quan bỗng thấy như nhà ẩn dật
Trên sông xanh màu sóng thong thả buông câu
Trong bóng cây màu lục ung dung đọc sách
Mưa tạnh bốc hơi bay qua cửa sổ
Gió thổi làm tuyết bay múa ở sân thềm
Nằm ở cửa sổ lòng nhẹ lâng lâng chẳng vướng luỵ trần
Một tấm lòng nhàn nhã vượt lên tận cõi hư vô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Mái đổ thấp, hiên tà, khung cửa hẹp
Khác chi nhà ẩn dật, cảnh nhà quan
Trên dòng xanh vui hưởng thú câu nhàn
Dưới bóng mát tàn cây say đọc sách
Mưa tạnh, hơi lam luồn qua cửa ngách
Gió nhẹ đưa, hoa tuyết múa đầy sân
Bên cửa lâng lâng lòng nhẹ luỵ trần
Hướng tận hư không tâm hồn thư thái.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Hiên song nho nhỏ mái sàn sàn,
Nhà ẩn, đau mà phải cửa quan.
Sóng biếc rợn sông, câu thả rỗi,
Cây xanh um bóng, sách xem nhàn.
Hơi lam mưa tạnh luồn qua cửa,
Bông tuyết gió lùa múa giữa sân.
Tiêu sái song nom không luỵ tục,
Tấm lòng thanh thả thoát xa trần.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Cửa nhỏ nhà quan thấp mái hiên
Như nhà ở ẩn thấy bình yên
Trên sông sóng biếc nhàn câu cá
Dưới bóng cây xanh đọc thánh hiền
Mưa tạnh hơi lam luồn cửa sổ
Gió đưa bông tuyết múa ngoài hiên
Nhòm song chẳng vướng niềm trần tục
Một tấm lòng nhàn tới cõi thiên.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hiên song mái lá le te,
Cảnh quan đâu khác cảnh nhà ẩn cư.
Dòng xanh vui thú buông câu,
Dưới tàn cây mát sách say sưa nhìn.
Mưa tan hơi lạnh thấm song,
Gió đưa hoa tuyết trước sân lượn lờ.
Bên song lòng nhẹ như tơ,
Thư nhàn bay tận bến bờ hư không

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nhỏ nhỏ hiên song nhà thấp thấp,
Dinh quan nơi ẩn giống vô ngần.
Buông câu thong thả dòng sông biếc,
Đọc sách thư nhàn bóng lá râm.
Mưa tạnh hơi non luồn cửa sổ,
Gió về sóng tuyết múa thềm sân.
Song trưa lặng sạch không trần luỵ,
Một tấm lòng thanh vượt chín tầng.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa nhỏ nhà tranh thấp mái hiên,
Nơi quan ẩn dật thấy bình yên.
Buông câu thong thả xanh màu sóng,
Dưới bóng cây xanh đọc thánh hiền.
Mưa tạnh hơi bay qua cửa sổ,
Tuyết rơi gió thổi ở sân thềm
Bên song lòng nhẹ không vương luỵ
Nhàn nhã vượt lên tận cõi thiền.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Cửa hiên lụp xụp mái lè tè
Chẳng khác nhà dân giữa chốn quê
Thư thả buông mồi sông sóng biếc
Ung dung đọc sách bóng cây che
Mưa ngưng hơi cuốn luồn qua cửa
Gió thổi tuyết sa lượn trước hè
Song cửa trưa tuyền không chút bụi
Tâm nhàn nhẹ rỗng vượt trần mê

Đất Văn Lang
15.00
Trả lời