14/04/2021 18:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức sự
即事

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 18:08

 

Nguyên tác

小小軒窗矮矮廬,
官居頓覺類幽居。
滄波江上閒垂釣,
綠樹陰中靜看書。
雨過晴嵐窺戶牖,
風來雪浪舞庭除。
午窗瀟灑無塵累,
一片閒心躡太虛。

Phiên âm

Tiểu tiểu hiên song nuỵ nuỵ lư,
Quan cư đốn giác loại u cư.
Thương ba giang thượng nhàn thuỳ điếu,
Lục thụ âm trung tĩnh khán thư.
Vũ quá tình lam khuy hộ dũ,
Phong lai tuyết lãng vũ đình trừ.
Ngọ song tiêu sái vô trần luỵ,
Nhất phiến nhàn tâm nhiếp thái hư.

Dịch nghĩa

Hiện và song cửa nho nhỏ, mái lá thấp
Nhà quan bỗng thấy như nhà ẩn dật
Trên sông xanh màu sóng thong thả buông câu
Trong bóng cây màu lục ung dung đọc sách
Mưa tạnh bốc hơi bay qua cửa sổ
Gió thổi làm tuyết bay múa ở sân thềm
Nằm ở cửa sổ lòng nhẹ lâng lâng chẳng vướng luỵ trần
Một tấm lòng nhàn nhã vượt lên tận cõi hư vô.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Mái đổ thấp, hiên tà, khung cửa hẹp
Khác chi nhà ẩn dật, cảnh nhà quan
Trên dòng xanh vui hưởng thú câu nhàn
Dưới bóng mát tàn cây say đọc sách
Mưa tạnh, hơi lam luồn qua cửa ngách
Gió nhẹ đưa, hoa tuyết múa đầy sân
Bên cửa lâng lâng lòng nhẹ luỵ trần
Hướng tận hư không tâm hồn thư thái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Tức sự