34.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 29/07/2005 12:07, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/09/2008 23:03

賀歸藍山其二

憶昔藍山玩武經,
當時志已在蒼生。
義旗一向中原指,
廟算先知大事成。
月竁日城歸德化,
卉裳椎髻識威聲。
一戎大定何神速,
甲洗弓囊樂太平。

 

Hạ quy Lam Sơn kỳ 2

Ức tích Lam Sơn ngoạn Vũ Kinh,
Đương thời chí dĩ tại thương sinh.
Nghĩa kỳ nhất hướng trung nguyên chỉ,
Miếu toán tiên tri đại sự thành.
Nguyệt xuế nhật thành quy đức hoá,
Huỷ thường chuỳ kế thức uy thanh.
Nhất nhung đại định hà thần tốc,
Giáp tẩy cung nang lạc thái bình.

 

Dịch nghĩa

Bình sinh đường đời nhiều vất vả quá thể
Vạn việc chỉ nên phó cho trời già
Tấc lưỡi hãy còn, tưởng cũng tự tin được
Cứ một cảnh nghèo như cũ thật đáng thương
Ngày tháng (sáng tối) đi qua vùn vụt khó mà trở lại
Quán khách lạnh lùng, đêm dài như cả một năm
Mười năm đọc sách (học hành) mà nghèo đến tận xương
Trên mâm cơm chỉ có rau mục túc, chỗ ngồi chẳng có chiếu.


Lam Sơn: Làng Lam Sơn thuộc huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cũng là tên núi Lam sơn, nơi Lê Lợi khởi binh đánh quân Minh. Bài này nói về Lê Lợi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Nhớ thuở Lam Sơn đọc Vũ Kinh
Lòng ta thương tưởng đến dân lành
Trung nguyên khi đã treo cờ nghiã
Đại sự rồi đây ắt sẽ thành
Ngò hẻm hang cùng đều cảm đức
Áo thô khăn vải cũng nghe danh
Đánh tan một trận ye6n ngay giặc
Rửa giáp treo cung hưởng thái bình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Binh thư từng đọc thuở Lam Sơn
Một quyết vì dân chí chẳng sờn
Khi nhắm trung nguyên cờ khởi hướng
Là xem miếu toán ý thành chơn
Hang cùng ngõ hẻm chiều theo đức
Uy lớn danh lừng tận xứ man
Thần tốc chẳng ngờ công đại định
thái bình nay hưởng, giáp, cung nhàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Nhớ thuở Lam Sơn đọc võ kinh,
Bấy giờ chí đã ở thương sinh.
Cờ nhân mới nhắm Trung Nguyên trỏ,
Mưu thánh đà hay đại sự thành.
Hang thẳm rừng xa theo đức hoá,
Tóc dùi xiêm cỏ biết uy thanh.
Một quân cả dẹp, bao thần tốc,
Rửa giáp treo cung hội thái bình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lam Sơn ngày ấy đọc binh thư,
Lòng quyết vì dân dạ chẳng rời.
Miêu toán thành công bày rõ ý,
Trung Nguyên khởi hướng phất trao cờ.
Đất dày chốn hẻo thuần nhân đức,
Uy lớn danh vang rạng cõi bờ.
Thần tốc dấy binh liền đại định,
Thái bình gươm giáo xếp buông lơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Xưa nhớ Lam Sơn nghiền sách binh
Bấy giờ chí dựa cả dân mình
Dựng lên cờ nghĩa Trung nguyên chỉ
Mưu tính của vua đoán chắc thành
Giáo hoá muôn nơi theo đức lớn
Tiếng vang trăm họ biết uy danh
Định yên một trận sao thần tốc
Rửa giáp bọc cung vui thái bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ thuở Lam Sơn đọc vũ kinh,
Bấy giờ chí đã ở dân mình.
Một phương cờ nghĩa Trung Nguyên trỏ,
Mưu tính đà hay đại sự thành.
Hang thẳm rừng xa đều cảm đức,
Áo thô khăn vải biết uy thanh.
Đánh nhanh một trận công san định,
Xếp giáp treo cung hội thái bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời