44.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 11:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 22:54

賀歸藍山其一

權謀本是用除姦,
仁義維持國勢安。
臺閣有人儒席煖,
邊陲無事柳營閒。
遠方玉帛圖王會,
中國威儀睹漢官。
朔祲已清鯨浪息,
南州萬古舊江山。

 

Hạ quy Lam Sơn kỳ 1

Quyền mưu bổn thị dụng trừ gian,
Nhân nghĩa duy trì quốc thế an.
Đài các hữu nhân nho tịch noãn,
Biên thùy vô sự liễu doanh nhàn.
Viễn phương ngọc bạch đồ vương hội,
Trung quốc uy nghi đổ Hán quan.
Sóc tẩm dĩ thanh kình lãng tức,
Nam châu vạn cổ cựu giang san.

 

Dịch nghĩa

Quyền mưu vốn là để trừ gian
Nhân nghĩa giữ cho thế nước được yên
Chốn sang trọng có người (công hầu bá tử) tất chiếu nhà nho ấm
Nơi biên thùy không có việc thì doanh trại nhàn
Phương xa dâng ngọc và lụa, vẽ cảnh hội nhà vua
Trung quốc uy nghi được thấy lại quan nhà Hán (xây dựng tốt)
Yêu khí phương bắc đã dẹp xong, sóng gió loạn lạc đã lặng
Đất Nam châu vẫn giữ giang sơn muôn thuở.


Lam Sơn: Làng Lam Sơn thuộc huyện Thuỵ Nguyên, phủ Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Cũng là tên núi Lam Sơn, nơi Lê Lợi khởi binh đánh quân Minh. Bài này nói về Lê Lợi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Quyền mưu cốt để trừ gian
Dùng phương nhân nghĩa nước yên muôn đời
Chiếc nhà nho ấm tuyệt vời
Khi nơi đài các là nơi sum vầy
Biên thùy yên tĩnh đó đây
Trại binh tướng sĩ tháng ngày nhàn cư
Lụa là châu ngọc phương xa
Hiến dâng trong cảnh hởi hồ hội vua
Hán quan làm rạng cơ đồ
Dẹp xong bắc quái, kình ngư chẳng còn
Nam châu bền giữ giang san...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Quyền mưu vốn dĩ để trừ gian,
Nhân nghĩa giữ gìn thế nước an.
Ấm chiếu nhà nho nơi quán các,
Nhàn gươm ông tướng chốn biên quan.
Phương xa ngọc lụa, tranh vương hội,
Nước cũ uy nghi, dạng Hán quan.
Quái Bắc đã tiêu, kình ngạc lặng,
Nam châu muôn thuở vẹn giang san.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lam Sơn đã có sẵn rồng thiêng,
Thế sự trong tay biết rõ liền.
Hóa gió thời hưng tài cọp sẵn,
Chọn người việc lớn ý trời riêng.
Vàng lưu  một tráp công lao lớn,
Nhục rửa ngàn năm hận nước yên.
Trời đất từ đây xong chỉnh đốn,
Anh hùng được mấy sánh ngang tên.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mưu quyền hữu dụng để trừ gian
Nhân nghĩa duy trì thế nước yên
Ấm chỗ làng văn nơi đài các
Binh nhàn vô sự chốn đường biên
Phương xa ngọc lụa dâng vương giả
Triều chính uy hùng bởi bách quan
Khí độc bắc tàn, kình sóng tắt
Nước Nam vạn thuở trọn giang san.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Quyền mưu vốn dụng để trừ gian
Nhân nghĩa duy trì thế nước an
Đài các hiền tài nho ấm chiếu
Biên thuỳ vô sự trại quân nhàn
Ngoại dâng ngọc lụa chầu triều hoạ
Trung Quốc uy nghi thấy Hán quan
Yêu bắc đã yên, kình lặng sóng
Đất Nam muôn thuở, vẹn giang san.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quyền mưu vốn là để trừ gian,
Nhân nghĩa giữ thời vận nước an.
Ấm chổ nhà nho nơi đài các,
Biên thuỳ vô sự doanh trại nhàn.
Phương xa dâng ngọc tranh vương hội,
Triều chính uy nghi nhờ bách quan,
Quái bắc dẹp xong yên gió lặng,
Nam châu muôn thuở vững giang san.

15.00
Trả lời