Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2009 11:16

別林下花

每到叢邊輒醉歸,
未嫌幽獨惜芳菲。
林間會友相尋日,
莫逐東風一夜飛。

 

Biệt lâm hạ hoa

Mỗi đáo tùng biên triếp tuý quy,
Vị hiềm u độc tích phương phi.
Lâm gian hội hữu tương tầm nhật,
Mạc trục đông phong nhất dạ phi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Bên hoa say khướt mới về,
Ngại chi hiu quạnh, chỉ mê hương rừng.
Hẹn hoa còn dịp tao phùng,
Chớ nên một tối theo cùng gió xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thường đến bên rừng về lại say
Quạnh hưu nào ngán tiếc hương thay
Trong rừng họp bạn tìm ngày gặp
Chớ để gió xuân một tối bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên rừng thường đến về say,
Quạnh hiu nào ngán mê thay hương rừng,
Tìn hoa cùng bạn tao phùng,
Đừng cho một tối bay cùng gió xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mỗi độ bên hoa, say trở gót
Đâu nề hiu quạnh tiếc xinh tươi
Trong rừng hội bạn mong ngày đến
Đừng để gió xuân cuốn sạch rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời